Erkin Yurdakul
Susun
Sıra Neferi Uyusun
Manifesto
Gelenek
Çıkarken
Ulusal Sol
Abonelik
Arşiv
İleri Yayınları
İleri Dergisi
Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu
Afişler
Künye
 

  Müttefik Kuşatması
  Müttefik
  Kuşatması

  Kuvayı Milliye
  Kuvayı Milliye

Atatürkçülük ve Ulusal Sol
Atatürkçülük ve Ulusal Sol

Kapak

Fethullah Müslüman mı?

Fethullah Müslüman mı?

Semih Tufan Gülaltay:
“Bu kitaptaki ana mevzu, Fethullah’ın rejim düşmanlığı ya da ABD adına yüklendiği misyon değil... Ben onun İslamiyet’in içine sokulmuş bir Truva atı olup olmadığını sorguluyorum. Fethullah Bahailer’in gizli lideri midir? Amaç İslam dinini tahrif etmek midir? Gerçek ve halis
müslüman kitlemizi Fethullah’tan nasıl koruyabiliriz? Nurculuğun Orta Asya’da misyonerlik okulları açarak İngilizce’yi Orta Asya’da tek dil haline getirme çalışmalarına artık dur diyebilecek miyiz? Fethullah’ın birinci gayesi Türk devletini ele geçirmek, ikinci gayesi ise, geçmişin intikamını almak için İran’ı istila edip İran’la harbe girmektir... Bütün Türk dünyasını ele geçirdikten sonra ise önce aldatmaca bir dinler diyalogu oluşturacak sonra da gerçekte bir Tevrat ittifakı olan Bahaîliğe geçiş sürecini başlatarak bütün dünya dinlerini Bahailik altında birleştirme sürecini başlatacaktır... Son merhalesi Fethullah’ın “mesih” ilan edilerek dünya peygamberliğine adım atmasıdır...”

Başyazı Gökçe Fırat

Türk oğlu, Türk kızı Türklüğünü koru!

Bizce de bir Kürt sorunu vardır, o da Türklerin Kürtleşmesi sorunudur. Cumhuriyet’in ilanından bugüne, bir dönem ivme kaybetse de, Türkler Kürtleştirilmektedir. Gerçekten de 1927 yılından 1935’e gelindiğinde Güneydoğu’da 206 bin olan Türk nüfus, 228 bine çıkmış, buna karşın 543 bin olan Kürt nüfus 765 bine çıkmıştır. Bu doğum oranları arasındaki farkla açıklanamayacak bir olgudur. Kürtler Türklerin 10 katı artmıştır. Bununsa tek bir sebebi vardır, Türkçe konuşanlar dillerini yitirmekte, Kürtçe konuşmaya başlamakta ve yavaş yavaş Kürtleşmektedir. İşte devlet, Atatürk’ün başında olduğu devlet sorunu böyle ortaya koymuştur.

Bugün Türkiye’nin hem köyleri, hem şehirleri, hem de geçiş bölgeleri Kürtleştirilmiştir. Böyle bir noktada ortada bir Kürt sorunu, hele hele demokratikleşme sorunu olmadığı açıktır. Sorun, Türk nüfusun baskı altına alınması ve eritilmesidir. O halde çözüm, Türk’ün Türklüğünü koruması olmalıdır. Bugün PKK terrü ile mücadelede en önemli nokta budur. PKK, Kürtleşmeden güç almaktadır. Türkler Türklüğünü korursa PKK zayıf düşecektir. Bu ise askeri değil toplumsal bir çözümü gerektirir. Türk, kendi sorununu kendisi çözecektir. Her şeyden önce Türk üremelidir. Artan her bir Türk bebesi, bizi Ergenokan’dan çıkartacak bir kurtarıcıdır.


TÜRKSOLU gazetesiyle ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz:


Size ulaşmamız için isminizi, telefon numaranızı ve
e-posta adresinizi gönderin:

İsim: 
 telefon numarası: ( 0 )
 e-posta:    

e-posta listemize kaydolun:
Eposta:


Atatürk
 Deniz Gezmiş  Che Guevara

BU SAYIDA 29.08.2005/Sayı:89
Türkiye Özgür Billur

ABD’nin eskimeyen ulusalcıları
AKP’nin tek başına iktidar olması Türk siyasetininde dengeleri baştan aşağıya değiştirdi. AB’nin DSP-MHP-AHAP hükümetini bir darbeyle devirerek Tayyip Erdoğan’ı başbakan yapması operasyonuna sonradan müdahil olan ABD, sürece damgasını vurdu ve inisiyatifi eline geçirdi.
Türk siyasetinde tutarlı bir ulusal hareket yoktur. Çünkü hiçbiri ABD’yi karşısına alamamaktadır. Ulusalcılıklarının ya da milliyetçiliklerinin sınırı bellidir. Bu yüzden ne Kürt terörüne ne de ABD işgallerine tavır alamazlar.

Dünya Kaya Ataberk

İsrail’den taktik geri çekilme:
Gazze boşaltılıyor
Gazze, radikal Filistinli grupların abluka altında tutulacağı bir açık hava hapishanesine dönüştürülmektedir. Batı Şeria ile Gazze’nin bağları tamamen koparken İsrail aslına bakılırsa çekildiği bölgeler dahil olmak üzere tüm Filistin’de inisiyatif kazanmaktadır. İsrail’in taktik çekilmesinin sonucu Filistinlilerin birbirinden ve Arap dünyasından koparak yalnızlaşacağı bir duruma işaret etmektedir.

Dünya Kuzey Fırat

Chavez’e bin selam
Uluslararası toplantılara, Chavez’in üzerinde Che resmi olan gömlekle katılması, tüm dünyaya önemli bir mesaj aslında. Che geleneği, Chavez’in mücadelesiyle daha güçlü şekilde devam ediyor. Chavez, Latin Amerika’nın devrimci geleneğine sahip çıkıyor. Chavez’in anti emperyalist çıkışları ve devrimci kararlılığı, sadece Latin Amerika kıtası için değil, emperyalizmin tehdit ettiği tüm ülkeler için hayati önemde.

Özgün Yekta Güngör Özden
Sözde sorun
Bedri Baykam Bedri Baykam
Sn. Perinçek sizi solculuktan ve Kemalizmden azlediyorum
Lozan 2005’de ve akabinde İP, Perinçek ve şahsım arasında yaşanan olumsuzlukları müteakiben, Aydınlık Dergisi’nin hakkımda yaptığı karalayıcı ve iftiracı yayına verdiğim yanıtları ve belgeleri değerli Türk Kamuoyu ile paylaşıyorum. Önemle vurgulamam gereken tek bir konu var. Burada hiç kimse “birbirine giren ve birbiriyle didişen” Atatürkçülerden söz edemez. Daima solda ve Kemalist prensiplerde ortak söylemde, yapıcı bir üslupla buluşmayı sağlamaya çalışmış bir insan olarak, yaptığım tek şey Perinçek’in yine durup dururken yaptığı saldırı ve iftiralarına yanıt vermektir. Bu arada metinden de anlayacağınız gibi, bu Perinçek’in ilk vukuatı değildir, son vukuatı da olmayacaktır. Çünkü anlaşılan huylu huyundan vazgeçmeyecektir. Kendisiyle istediği platformda yüzleşmeye ve maskesini indirmeye hazırım.
Türkiye Şener Üşümezsoy
Kürt burjuvazisi yaratma sorunu
Bugün ABD ve AB’nin birbirinden bağımsız olarak giriştikleri Kürdistan projesi dışarıdan bir zorlamayla böyle ilkel tarih tezlerini kullanarak ilerlemektedir. En son Kırım’a 7000 Kürt yerleştirilmesi, Karadeniz’e PKK’nın sızma çalışmaları ve “Karadeniz halkının aslında Aryen olduğu” propagandaları İsrail’den Karadeniz’e kadar tek bir hat oluşturma çabalarının ürünüdür. Eskiden Türklere karşı petrol için İngilizler tarafından Arap ulusunun yaratıldığı gibi şimdi de Kürt ulusu ABD tarafından yaratılmak isteniyor. Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu” diye adlandırdığı sorun işte bu hat için Kürt burjuvazisi yaratma sorunudur.
Türkiye Reha Ören

Bu konuda ben EOGG’ciyim yoksa
siz hala KOǒlaştırılanlardan misınız?

Türkiye Göktuğ Direk

Başbakan Kürt sorunun tanıdı
Sorun nedir açıkla!

Türkiye

Vedat Beki

“Öteki” Rönesans!
Fernan Grenard, “Renaissance” tabirinin hiç de yerinde bir tabir olmadığını ve Avrupa'nın modern terakkisinin, kendi ifadesiyle, ‘Rönesans’ denen ve Yunan-Roma an’anesine dönüş’ü ifade eden bir tabirle izah edilemeyeceğini, zira bu an’anenin Bizans’ta ve Şark’ta çok kuvvetli bir şekilde ve kesintisiz olarak devam etmiş olmasına rağmen orada Garp’takine benzer bir şeye yol açmadığını söylemektedir.
Türkiye

Ergun Hiçyılmaz

Ortadoğu’da hilal ve haç savaşı
Fernan Grenard, “Renaissance” tabirinin hiç de yerinde bir tabir olmadığını ve Avrupa'nın modern terakkisinin, kendi ifadesiyle, ‘Rönesans’ denen ve Yunan-Roma an’anesine dönüş’ü ifade eden bir tabirle izah edilemeyeceğini, zira bu an’anenin Bizans’ta ve Şark’ta çok kuvvetli bir şekilde ve kesintisiz olarak devam etmiş olmasına rağmen orada Garp’takine benzer bir şeye yol açmadığını söylemektedir.
Türkiye

Ahmet Ercan

Türkiyeli-Türk, ulus-halk
Türkiye Aydın Beyatlı
Çileli Kerkük
Türkiye İskender Özturanlı
Atatürk çizgisine gelenler
Türkiye İbrahim Şavlukbaş
Ecevit ve Allende
Ünlem Öner Yağcı
Kurmaca
Karikatür

 

 

Atatürkçü Düşünce Kulüpleri Federasyonu

İleri Dergisi